2021_04 Brug erfaringerne fra krisen til at skabe en robust privatøkonomi

Tags:
2021
Opsparing

Henrik Sander Jantzen Henrik Sander Jantzen har 24 års erfaring med rådgivning af boligkunder og 6 års erfaring med rådgivning af kolleger i filialer om bolig.

COVID-19 krisen adskiller sig fra andre kriser – og dog

Med over 30 års erfaring i den finansielle sektor har jeg igennem årene oplevet flere kriser. Om det har været kartoffelkuren i 1986, dot com-boblen i 2000 eller finanskrisen i 2007, har bekymringen hos mange kunder hovedsageligt været, om de kunne bevare deres job og indtægt og dermed bibeholde levestandarden og vigtigst af alt blive boende i deres bolig. Men jeg må indrømme, at coronakrisen har været anderledes end de andre nævnte kriser.

I begyndelsen viste coronakrisen samme tegn som de andre kriser: stigende arbejdsløshed, stigende renter og samme bekymringer. Men over sommeren kom flere i arbejde, og bekymringerne blev for mange skiftet ud med drømme og planer om istandsættelser og energiforbedringer af nuværende bolig, ny helårsbolig eller fritidsbolig.

Nordea Kredit BoligNyt bliver til Nyt fra Nordea. Hvis du ønsker at modtage andet end bolignyheder, kan du sætte flueben ved de kategorier, du ønsker inkl. bolig, og tilmelde dig med din nuværende mailadresse – så bliver din profil opdateret.

Hvad er eksperternes vigtigste råd til boligkøberne?

Med de færre bekymringer og mange drømme adskiller coronakrisen sig fra andre kriser. Årsagerne til, at coronakrisen skiller sig ud, skal formentligt findes i de mange tiltag, der er gjort for at hjælpe samfundet igennem krisen, såsom:

Faktaboks: Gode råd om privatøkonomi

Med den fortsat lave rente, flere hjemmearbejdsdage og eventuel udbetaling af de sidste indefrosne feriepenge skal du huske at rette din forskudsopgørelse, så du ikke får en udgift til restskat.

Se dine pensionsopsparinger på www.pensionsinfo.dk

Figur 1

Ledigheden i faktiske tal fra januar 2019 til januar 2021.

Figur 2

 • Politikere verden over har givet historisk store hjælpepakker. Ifølge Erhvervsministeriet har ca. 400.000 i Danmark modtaget hjælpepakker.
   
 • Centralbankerne verden over har igangsat pengepolitiske tiltag for at sikre og mindske økonomisk uro på markederne.
   
 • Frigivelse af indefrosne feriepenge og kun en lille stigning i ledigheden har betydet uændrede indtægter for de fleste.
   
 • Boligpriserne er generelt steget i hele Danmark, hvilket har givet både økonomiske muligheder og optimisme om fremtiden.
   
 • De mange timer med hjemmearbejde og manglende muligheder for rejser har både gjort det muligt at drømme og lægge planner og ikke mindst igangsætte drømmene og planerne.

De stigende boligpriser, frigivelse af indefrosne feriepenge, fortsat lave renter og for de fleste uændrede indtægter er alle faktorer, som gør, at du i virkeligheden har mulighed for at skabe dig et godt økonomisk fundament for fremtiden. Det økonomiske fundament skal således sikre dig størst mulig økonomisk frihed både nu og på længere. Fundamentet består af tre dele - realkreditlån, opsparing i frie midler og opsparing til pension.

Faktaboks:  Forskellige typer af realkreditlån

Realkreditlån kan have en løbetid på op til 30 år. Den maksimale belåning afhænger af ejendomstype, helårs- eller fritidsbolig, og om realkreditlånet er med eller uden afvikling. Hvis du ønsker et realkreditlån, kan du vælge mellem:

 • Obligationslån med fast rente kan både være med afvikling og afdragsfrihed i op til 30 år. Afdragsfrihed over 11 år gælder alene helårsboliger og op til 60 pct. Med et Obligationslån med fast rente kender du rente og afdrag på dit lån i hele lånets løbetid.
  Ændrer renten sig, kan du foretage en omlægning, enten til en lavere rente for at spare penge eller en højere rente for at reducere din restgæld. Da en omlægning ikke er gratis, skal du altid forholde dig til omkostningernes størrelse sat overfor besparelsen, din risikovillighed, og hvor længe du forventer at bo i ejendommen.

   
 • Kort Rente kan både være med afvikling og afdragsfrihed i op til 10 år. Du får en lav rente her og nu og kender renten i 6 måneder ad gangen. Omlægning af et Kort Rente-lån kan foretages, men giver bedst mening, fx når Obligationslån med fast rente har nået et interessant lavt niveau, eller du ønsker ændring af løbetiden.
   
 • Rentetilpasningslån kan både være med afvikling og afdragsfrihed i op til 10 eller 30 år. Afdragsfrihed over 11 år gælder alene helårsboliger og op til 60 pct. af boligens værdi. Med Rentetilpasningslån får du en lav rente her og nu, og kender renten i enten 3 eller 5 år. Du kan ved refinansiering af renten skifte fra 3 til 5 år eller omvendt.

Bemærk, at ændringer fra fast rente til variabel rente kræver vurdering af din økonomi, og tilknytning af afdragsfrihed vurdering af din bolig og økonomi.

Du kan læse mere om realkreditlån på nordea.dk, hvor du også kan se flere fordele og ulemper for de forskellige lånetyper.

Brug er faringerne fra coronakrisen til at skabe et solidt økonomisk fundament til fremtiden

1. Realkreditlånet

Har du et realkreditlån, som passer til dine forventninger og planer? 

I dag findes der mange muligheder, hvilket betyder, at et realkreditlån stort set kan skræddersys til dine ønsker for et godt økonomisk fundament.

 • Renten kan være fast eller variabel.
   
 • Lånet kan tilbagebetales over en periode på op til 30 år eller være afdragsfrit i op til 30 år.

Den fortsat lave rente og stigende huspriser kan give dig mulighed for at låne til fx energioptimering af din bolig og dermed give dig færre energiudgifter i fremtiden. Hvis du etablerer nye lån, bør du altid se på, om dit nuværende realkreditlån skal sammenlægges med det nye lån. Du får dermed mulighed for at vælge en rente, der passer til dit ønske om risiko, og en betalingsperiode der passer til dine fremtidige planer. Dermed skaber du en god platform til fremtiden.

Vælger du et afdragsfrit lån, er det vigtigt, at afdragsfriheden ikke går til forbrug, men til opsparing. Om opsparingen skal foretages i frie midler eller pensionsopsparing afhænger af sammensætningen af din nuværende opsparing og din indtægt nu og på pensionstidspunktet.

Faktaboks: Gode råd til opsparing i frie midler

Frie midler:

Opsparingskonti uden binding er opsparingskonti i din bank eller sparekasse.

 • Det lave renteniveau har også påvirket renten på dine opsparingskonti. Du bør derfor overveje at investere dine opsparinger i værdipapirer, hvis du nærmer dig grænsen for, hvornår du skal betale renter af din opsparing.

Investeringer i værdipapirer.

 • Værdipapirer er i dag for alle, og Nordea anbefaler, at du investerer i stedet for at lade pengene stå på din opsparingskonto.

Du kan på nordea.dk læse mere om investering, hvor du også kan finde vores digitale investeringsrådgiver – Nora

2. Opsparing i frie midler

Opsparing i frie midler betyder en opsparing uden binding. Typisk sker det via en bankkonto eller ved investering i værdipapirer (aktier og obligationer). Opsparingen i frie midler giver dig et økonomisk råderum til fx:

 • At gå helt eller delvist på pension, før du når pensionsalderen, og dine pensionsopsparinger kan blive udbetalt.
   
 • Opsparing, der dækker uforudsete udgifter.
   
 • Opsparing, der gør det muligt for dig fx at skifte bil og lave småistandsættelser af boligen.
   
 • At sikre, at du kan blive længst muligt i eget hjem bl.a. ved at købe dig hjælp til rengøring og haven.

Størrelsen af opsparing i frie midler skal afstemmes med dine ønsker og drømme.

Faktaboks: Gode råd til pensionsopsparing

Aldersopsparing:

 • I 2021 kan du højst indbetale 5.400 kr.
 • Hvis der er 5 år eller mindre til din folkepensionsalder, har du som hovedregel mulighed for at indskyde op til 52.400 kr. årligt på din aldersopsparing.
 • Som udgangspunkt kan du tidligst få udbetalt din alderspension, når du når din pensionsudbetalingsalder og senest 20 år efter. Aldersopsparingen udbetales som hovedregel som et engangsbeløb. Men du har også mulighed for at få udbetalt den i portioner (deludbetaling).
 • Ved dødsfald tilfalder opsparingen enten de begunstigede eller dine arvinger.

Ratepension:

 • Det årlige beløb, du højest kan indbetale til en ratepension med fradrag, er 58.500 kr. (2021). Indbetaler du på en arbejdsgiverordning, er beløbet 63.586  kr. (2021).
 • Indbetalingen til en ratepension trækkes fra i den skattepligtige indkomst og giver dig dermed en skattebesparelse på op til ca. 52,5 pct.
 • Udbetaling kan tidligst ske ved din pensionsudbetalingsalder. Ved pensionsudbetalingsalder forstås tidspunktet 3 år før folkepensionsalderen. Der er dog fastlagt særlige pensionsudbetalingsaldre for personer født til og med 30. juni 1960. 
 • Udbetalingen beskattes som personlig indkomst.
 • En ratepension udbetales i rater over mindst 10 år. Udbetalingen ophører senest 30 år efter din pensionsudbetalingsalder.
 • Ved dødsfald tilfalder opsparingen enten de begunstigede eller dine arvinger.

Livsvarig livrente:

 • Der er ingen grænser for indbetalingen, som fratrækkes i din personlige indkomst
 • På arbejdsgiverordninger fratrækkes hele indbetalingen i lønnen, inden skatten beregnes.
 • Du sikres en løbende indtægt, så længe du er i live. Når du dør, stopper udbetalingerne.
 • Du kan sikre, at udbetalingen fortsætter, så længe du eller din ægtefælle/samlever lever.
 • Du kan oprette din livrente:
 1. Med garanti: Livrenten udbetales livsvarigt. Når du dør, og garantiperioden ikke allerede er udløbet, vil der ske udbetaling i garantiperioden til dine begunstigede.
 2. Med to liv: Er du gift eller samboende, kan du købe dækning til jer begge. Det betyder, at livrenten udbetales, så længe du eller din ægtefælle/samlever er i live.
 3. Med to liv og garanti: Livrenten udbetales livsvarigt. Når både du og din ægtefælle/samlever dør, vil der ske udbetaling i garantiperioden, hvis ikke garantiperioden allerede er udløbet.

3. Pensionsopsparing

Opsparing til pension skal sikre dig en indtægt, når du træder helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet. Der findes en række forskellige pensionsformer, som enten kan sikre dig en stor udbetaling, når du går på pension, eller løbende udbetalinger over en årrække.

Ud over folkepensionen kan du have en pension via din arbejdsgiver samt en individuel pension i en bank eller et pensionsselskab. Du bør så tidligt som muligt undersøge dine pensionsforhold, så du giver dig selv de bedste vilkår, den dag du ønsker at træde ud af arbejdsmarkedet. Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver for at få et overblik over din økonomi og dine muligheder.

De små ting er også en vigtige, når man skal skabe et solidt økonomiske fundament

Coronakrisen har også lært os, at der er mange måder at gøre tingene på. Så samtidig med at du får fundamentet på plads, kan du gennemgå dine udgifter. Måske kan du finde en ekstra opsparing her ved fx:

 • At fortsætte med gåture og træning i naturen i stedet for fitness.
   
 • At udskifte tvpakkerne til streaming.
   
 • At afmelde abonnementer, du ikke længere har behov for.
   
 • At udskifte dyre ferieplaner med mere tid i Danmark eller det nykøbte sommerhus.
   
 • At have færre udgifter til bilen og togkort, da du måske kan arbejde mere hjemmefra

Jeg håber inderligt, at denne krise vil fortsætte med at adskille sig fra andre kriser, jeg har oplevet, og at bekymringerne, om hvad der skal ske, når samfundet igen åbner op, forsvinder som dug for solen, samtidig med at vi bliver vaccineret, og sommeren begynder.