2021_01 Ny boligprisprognose fra Nordea

Huspriserne forventes at fortsætte op i både 2021 og 2022

Boligmarkedet har været den store overraskelse under coronakrisen, og både prisudvikling og handelsaktivitet er gået langt bedre end forventet i foråret, hvor den første bølge af covid-19 lukkede Danmark ned. Det får endnu engang Nordea til at opdatere sin boligprisprognose.

Konkret forventer Nordea nu, at huspriserne vil stige med 5,7 pct. i 2021 og med yderligere 3,0 pct. i 2022. Det er en tydelig opgradering i forhold til Nordeas husprisprognose fra starten af september 2020, hvor Nordea ”kun” forventede, at huspriserne ville stige med 1,8 pct. i 2021 og med yderligere 2,2 pct. i 2022.

”Vi har opgraderet vores boligprisprognose, da boligmarkedet har udviklet sig langt bedre end forventet. Samtidigt er der ro på rentemarkederne, og vi forventer en fortsat lempelig pengepolitik i de kommende år. Det vil virke stimulerende på den fortsatte interesse for at handle bolig, og det vil igen presse priserne op”, fortæller Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom og chefanalytiker i Nordea Kredit.

I 2020 kostede et gennemsnitligt hus på 140 m2 ifølge Nordea Kredit 2.024.000 kr. I 2021 forventer Nordea, at det vil stige til 2.140.000 kr., eller med 116.000 kr. Prisfremgangen forventes også at fortsætte i 2022, hvor huset ifølge Nordea forventes at kunne sælges for 2.203.000 kr., hvilket er en yderligere stigning på 63.000 kr. I alt forventer Nordea altså, at en gennemsnitligt husejer vil øge sin friværdi med 179.000 kr. over de næste to år alene som følge af de stigende priser.

Hvordan er boligejerne rustet, hvis den økonomiske krise bliver endnu hårdere?

Tabel: Nordeas husprisprognose

Figur 1

Nordea ser optimistisk på udviklingen i huspriserne

Nordea udarbejder ifølge Lise Nytoft Bergmann ikke regionale husprisprognoser, da Nordea mener, at de er for usikre. Nordeas boligøkonom forventer dog, at det vil være i de bynære områder, at priserne vil stige mest i den kommende tid.

”Da coronakrisen brød ud, blev der spekuleret meget i, om boligejerne ville flytte ud af byerne, da hjemmearbejdet tog et kvantespring. På nuværende tidspunkt er der dog ikke noget, der tyder på, at byerne er blevet mindre populære. Handelsaktiviteten er høj, og det er fortsat i de bynære områder, at priserne stiger mest og den udvikling, tror vi, vil fortsætte i de kommende år.”

I forhold til andre økonomiske institutioner ser Nordea forholdsvist optimistisk på boligprisudviklingen. Hvor Nordea tror på prisstigninger i 2021 og 2022 på hhv. 5,7 og 3,0 pct., spåede regeringen i sin Økonomisk Redegørelse fra 18. december, at huspriserne ville stige med 2,9 pct. i 2021 og  2,3 pct. i 2022. Til sammenligning lå Nationalbankens prognose fra 9. december med en forventet prisstigning de kommende år på 3,0 pct. og 2,7 pct., mens det seneste hovedscenarie fra De Økonomiske Råds prognose i oktober tog udgangspunkt i prisstigninger på 3,0 pct. i 2021 og yderligere 1,6 pct. i 2022.

Boligmarkedet er under forandring – særligt én boligtype vinder frem