2020_12 Nyt realkreditlån tager markedsandele fra starten

Jesper Jesper Bærentzen

Siden starten af 2018 har Nordea Kredit indenfor en lånegrænse på 60 pct. tilbudt boligejerne mulighed for 30 års afdragsfrihed i form af rentetilpasningslån med refinansiering hvert 3. eller 5. år.

Frihed30 giver sikkerhed, fordi afdragsfriheden ikke skal genforhandles undervejs i løbetiden på 30 år – og den mulighed har rigtig mange boligejere benyttet sig af.

Nu også med fast rente

Fra 7. oktober 2020 har boligejerne også haft mulighed for at få både afdragsfrihed og fast rente i 30 år med lånet Frihed30 Fast.

Allerede i oktober stod der Frihed30 Fast på mere end 50% af de tilbudte lån med 30 års afdragsfrihed – og i november steg andelen til mere end 60%.

Nyt realkreditlån er optimalt for mange pensionister

I figuren vises antal udstedte Frihed30 lånetilbud om måneden, og det fremgår at mange boligejere har ventet på et lån, som kombinerer afdragsfrihed og fast rente i 30 år.

Mange af de tilbudte er lån er allerede udbetalt. Og på 2 måneder er der udbetalt Frihed30 Fast for mere end 1.925.000.000 kr.

Boligejere, som kan nøjes med 60 pct. belåning, har altså taget rigtig godt imod den nye mulighed.

Figur 1

Kilde: Nordea Kredit

FAKTABOKS - Frihed30

Frihed30 lån giver mulighed for op til 30 afdragsfrie år.

Frihed30 kan tilbydes op til en lånegrænse på 60 pct. af boligens værdi.

Efterfølgende kan tillægslån kun tilbydes, hvis belåningen kan holdes inden for 60 pct. af boligens værdi.

Tillægslån udover 60 pct. kan kun tilbydes, hvis afdragsfriheden på Frihed30 lånet reduceres til 10 år eller derunder.

Frihed30 Rentetilpasningslån er rentetilpasningslån med op til 30 års afdragsfrihed, hvor renten tilpasses hvert 3. eller 5. år, også kaldet henholdsvis et F3- og F5-lån.

Frihed30 Fast er et obligationslån med op til 30 års afdragsfrihed og fast rente i hele løbetiden.

Lånet gives kun til helårsboliger.

Værd at overveje

Har du allerede et Frihed30 Rentetilpasningslån, som får ny rente hvert 3. eller 5. år, er det værd at overveje om Frihed30 Fast måske passer bedre i din økonomi og til dine planer for fremtiden.

Kontakt din rådgiver i banken for at høre nærmere.

Artiklen er en del af vores nyhedsbrev Nordea Kredit BoligNyt. Ønsker du analyser af bolig- og rentemarkedet og hurtig besked, når der er blevet fastsat en ny rente på F1-, F3-, F5-lån eller eller Kort Rente, så tilmeld dig Nordea Kredit BoligNyt her.