2020_11 Ny rente på F1-, F3- og F5-lån pr. 1. januar 2021

Chefanalytiker i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann

De fleste boligejere slipper billigere

I Nordea Kredit har vi netop afsluttet årets sidste renteauktion, og det betyder, at vi nu kender renten på de rentetilpasningslån, der skal have ny rente den 1. januar 2021. Resultater er:

F1-rente =  - 0,17 pct. (nuværende rente = - 0,26 pct.)
F3-rente =  - 0,29 pct. (nuværende rente = - 0,09 pct.)
F5-rente =  - 0,24 pct. (nuværende rente =   0,81 pct.)

Renterne er oplyst efter fradrag for kursskæring og er dermed udtryk for den rente, boligejerne skal betale i det/de kommende år. Renten er beregnet for et lån med en 30-årig løbetid.

Artiklen er en del af vores nyhedsbrev Nordea Kredit BoligNyt - du kan tilmelde dig her, hvis du er interesseret i andre artikler om bolig- og rentemarkedet.

”Både F1-, F3- og F5-renten er negativ, og det betyder, at boligejerne bliver betalt for at låne investorernes penge i både 1, 3 og 5 år ud i fremtiden. Det er dejligt for boligejere, der kan glæde sig til en lav ydelse på deres realkreditlån i det eller de kommende år”, siger boligøkonom og chefanalytiker i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.
 

F1-lån: Boligejere med F1-lån skal betale lidt mere

F1-renten er blevet fastsat til -0,17 pct., og det er højere end de -0,26 pct., som F1-renten endte på ved samme tid sidste år. Er der tale om et F1-lån på 1 mio. kr., så betyder rentestigningen, at ydelsen stiger med ca. 10 kr. om måneden efter skat, hvis lånet er med afdrag og ca. 50 kr., hvis lånet er uden afdrag.

”Det er selvfølgelig sjovere, når ydelsen falder, end når den stiger, men eftersom F1-renten stadig er meget lav, kan boligejere med F1-lån alligevel være godt tilfredse”, mener Lise Nytoft Bergmann og fortsætter:

”Historisk er en F1-rente på -0,17 pct. et flot auktionsresultat, og renten hører derfor til i godteposen snarere end skraldeposen”.

F1-lån på  1 mio. kr.

Hvorfor går boligmarkedet fri af coronakrisen – og vil det fortsætte?
 

F3-lån: Boligejere med F3-lån har udsigt til en lidt lavere ydelse

F3-renten er faldet næsten vedvarende de seneste tre år, og boligejere med F3-lån har derfor udsigt til en lidt lavere ydelse i 2021 sammenlignet med 2020. I dag er F3-rente blevet fastsat til -0,27 pct. mod -0,09 pct. for tre år siden, og for et lån på 1 mio. kr. betyder det, at den månedlige ydelse efter skat falder med 30 kr., hvis der er tale om et lån med afdrag, og med 110 kr., hvis der er tale om et lån uden afdrag. Samlet set giver det en besparelse på hhv. 360 kr. og 1.320 kr. i hele 2021 sammenlignet med 2020.

”Det er boligejere med F3-lån, der har fået fastsat den laveste rente på auktionen, men det er ikke dem, der slipper med den laveste ydelse. Bidragssatsen er nemlig lidt højere på et F3-lån end på et F5-lån, så selv om F3-renten endte på -0,29 pct., mens F5-renten endte på -0,24 pct., vil det være boligejere med F5-lån, der slipper billigst.” forklarer Nordea boligøkonom Lise Nytoft Bergmann og tilføjer, at ”det er små forskelle, vi taler om”.

F3-lån på 1 mio. kr.

Boligmarkedet er under forandring – særligt én boligtype vinder frem
 

F5-lån: Boligejere med F5-lån får den største besparelse

Boligejere med F5-lån har udsigt til den største besparelse i det kommende år. Renten er blevet fastsat til -0,24 pct. og det er noget lavere end den rente på 0,81, som boligejere med F5-lån betaler i dag.

Tager man udgangspunkt i et lån på 1 mio. kr. med afdrag, så ligger den månedlige ydelse efter skat i dag på 3.930 kr. mod 3.770 i det kommende år. Det svarer til en månedlig besparelse på 160 kr. Er lånet uden afdrag, er ydelsen på 1.100 kr. i dag mod 520 kr. i det kommende år, hvilket giver en besparelse på 580 kr.

”Renten er faldet de seneste fem år, og det får boligejere med F5-lån glæde af. Hvis der er tale om et lån på 1 mio. kr. så sparer en boligejer med afdrag ca. 1.920 kr. i 2021 sammenlignet med 2020, mens besparelsen udgør 6.960 kr., hvis lånet er uden afdrag. Det kan helt sikkert godt mærkes i budgettet og ikke mindst, hvis der er tale om et stort lån på 2, 3 eller 4 mio. kr.”, siger Nordeas boligøkonom Lise Nytoft Bergmann.

F5-lån på 1 mio. kr.

Så meget stiger eller falder din boligskat i 2021