2020_10 Sådan sikrer du dig mod rentestigninger

Henrik Sander Jantzen Henrik Sander Jantzen

Du kender måske oplevelsen, hvor du sidder i sofaen og hygger med familien foran tv’et. Aftens store nyhed er, at ”økonomerne forventer, at renten stiger”. Din første tanke er sikkert, hvad det betyder for jeres økonomi, og hvad du kan jeg gøre.

 • Hvordan sikrer du dig mod stigende renter?
 • Hvad skal du være opmærksom på, hvis du har fast eller variabel rente?
 • Hvad hvis du skal købe bolig for første gang?
   

Jeg vil her give dig nogle fif til, hvad du skal være opmærksom på. Hvordan du sikrer dig mod stigende renter afhænger af, om du allerede har et boliglån med fast rente eller variabel rente, eller om du skal købe din første ejerbolig og dermed vælge dit første boliglån.

Ingen kan med sikkerhed spå om renten. Du skal derfor forholde dig til, om du er til variabel eller fast rente, og hvordan en stigning i renten påvirker din økonomi. Det er altså ikke banken, der vælger, om renten skal være fast eller variabel, men din holdning til, om du vil kende renterne og i hvor lang tid, samt hvordan stigende renter vil påvirke din økonomiske planer og ønsker.

Interesseret i boligmarkedet og boliglån? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Renterne vil altid ændre sig. I perioder ændres renten roligt over flere år, men andre gange sker det hurtigt på kort tid - i nyere tid fx under IT-boblen, finanskrisen og coronakrisen. Hurtige stigninger i renten rammer typisk boligejere, der har lån med variabel rente, boligejere der ønsker at skifte bolig, eller førstegangskøbere af ejerboliger.

Faktaboks: Rentekurven

Renteudviklingen for perioden 1998 - 2020.

Faktaboks 1

Jeg overvejer at købe bolig, hvordan sikrer jeg mig mod stigende renter?

Et lånebevis er en forhåndsgodkendelse i Nordea kan ikke sikre dig mod stigende renter - men du kan sikre din rente, lige så snart du har fundet drømmeboligen. 

Når du har underskrevet købsaftalen på din nye bolig, kan du med lånebeviset i hånden samme dag sikre dit fremtidige lån, også selvom sælger ikke har underskrevet købsaftalen endnu.

Med et lånebevis er du godkendt til at købe bolig op til en aftalt pris. Dermed kan din søgning mere målrettet efter din bolig og sikre dit fremtidige lån hurtigere.

Du kan læse mere om Nordeas købersikring til højre.  

Renteprognose i en tid præget af corona-krisen

Jeg overvejer at sælge - skal jeg så også sikre mig mod stigende renter?

Det korte svar er, at du ikke skal sikre dig mod stigende renter, men mod faldende renter! Med sikring af de lån, du skal indfri, vil du kende dit overskud fra salget.

Det lange svar er, at det kommer an på, om købsaftalen er endelig eller om du blot er i planlægningsfasen.

Er købsaftalen underskrevet og endelig, kender du datoen, hvor den nye ejer skal overtage din bolig. Derfor kan du allerede nu sikre eller indfrier realkreditlånene i den bolig du har solgt.

Går du og overvejer, om du skal sælge, bør du gennemgå dine lån i boligen. Når boligen endnu ikke er solgt, er det dine forventninger til renten og omkostningerne ved dine mulige valg, der afgør, hvad du vælger.

Har du et lån med fast rente er hovedreglen, at ved faldende renter blive det dyrere at indfri dine lån, om ved stigende renter vil det blive billigere at indfri dit lån.

Har du et lån med variabel rente skal du forholde dig til fristerne for næste fastsættelse af renten. Hvis du indfrier dit lån i forbindelse med fastsættelse af renten for den næste periode kan indfrielsen blive lidt billigere.

Så længe din bolig ikke er solgt, har du stadig brug for finansiering. Derfor kræver sikring af dine nuværende lån typisk en omlægning til et andet lån. Det koster at omlægge dine lån, så derfor skal du holde omkostningerne op mod, hvor lang tid du forventer, der går, før din bolig er solgt, og hvordan renten vil ændre sig, indtil boligen er solgt.

Lad Nordea hjælpe dig med beregninger, så du bedre kan træffe dit valg.  

Faktaboks: Nordea Kredits typer af lån og deres kendetegn

Obligationslån med fast rente
Kendetegn – lånet har fast rente, og du kender renten i hele lånets løbetid.

Sikrer renten i hele lånets periode samt det udbetalte beløb.

Kort Rente lån
Kendetegn – lånet har variabel rente, og du kender renten i seks måneder. Renten er sammensat af en referencerente, der hedder CITA (Copenhagen Interbank Tomorrow/Next Avarage), og et rentetillæg. Renten er kendt i seks måneder og ændres hvert år 1. januar og 1. juli. Tillægget fastsættes cirka hvert tredje eller fjerde år.

Sikrer det udbetalte beløb. Renten vil være lig med renten på udbetalingsdatoen.

Rentetilpasningslån
Kendetegn – lån har variabel rente, og du kender renten i op til tre eller fem år.

Sikrer renten frem til næste fastsættelse af renten (refinansiering). Lånetypen (kontantlån) betyder, at du også uden sikring kender det udbetalte beløb.

Jeg overvejer at omlægge mit lån - hvorfor skal jeg sikre mig mod stigende renter?

Formålet med omlægning af lån (også kaldet konvertering) er, at du skifter dit nuværende realkreditlån ud med et nyt realkreditlån.

Nuværende realkredit lån konverteres ofte, når du har

 • fast rente og kan få en lavere betaling ved en konvertering til et lån med lavere rente
 • variabel rente, og du synes, den faste rente er attraktivt lav
 • fast rente, og renten er steget, siden du fik lånet og dermed kan fastfryse gælden på et lavere niveau.

Du kan sikre dine lån, lige så snart du synes, at beregningerne er attraktive og har besluttet dig for at gennemføre konverteringen. Formålet med at sikre konverteringen er at lukke af for ændringer i renterne, så den ønskede besparelse ikke forsvinder.  

Privatøkonomiske valg i en svær tid

Faktaboks: Købersikring, når du har et lånebevis

Reglerne for oprettelse af købersikring, når du har et lånebevis i Nordea, gælder for de fleste helårsboliger og fritidshuse:

 • Købersikring kan oprettes samme dag, som du underskriver købsaftalen.
 • Købersikring kan indgås, selvom sælger ikke har underskrevet købsaftalen, hvis ejendomshandlen ske gennem en ejendomsmægler
 • Købersikring kan oprettes, inden købers bank og købers advokat har godkendt købsaftalen.

Benytter du dig af fortrydelsesretten, jf. ”Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom” har du mulighed for at ophæve købersikringen uden omkostninger.

Jeg overvejer et tillægslån - hvorfor skal jeg sikre mig mod stigende renter?

Det er underordnet, om tillægslånet er til at sætte din bolig i stand for eller rejse jorden rundt. Formålet med at sikre dit lån er, at du kender det beløb, du får udbetalt, og at du kender renten enten i hele lånets løbetid eller frem til næste gang, lånet får ny rente.

Du kan sikre dit nye lån, når din ejendom er vurderet. Hvis det er i forbindelse med en istandsættelse af boligen, er det en god ide at vente med at sikre dit nye lån, indtil du har overblik over udgifterne. Hvis du ikke kender alle udgifter, bør du lånet lidt ekstra, hvis det er muligt, så du ikke risikerer at få flere omkostninger til yderligere et lån eller er nødt til at tømme opsparingen.

Uanset din situation vil Nordea gerne hjælpe dig med beregninger, så du kan træffe dit valg på et oplyst grundlag. Læse mere eller lav beregninger på nordea.dk eller i eBolig.

Artiklen er en del af vores nyhedsbrev Nordea Kredit BoligNyt. Ønsker du analyser af bolig- og rentemarkedet og hurtig besked, når der er blevet fastsat en ny rente på F1-, F3-, F5-lån eller eller Kort Rente, så tilmeld dig Nordea Kredit BoligNyt her.