2020_10 Så meget stiger eller falder din boligskat i 2021 – ny skattesats træder i kraft?

Tags:
2020
Boligskat

Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit

Lavere ejendomsværdiskat over hele landet, men grundskylden stiger i 32 kommuner

Alle boligejere vil opleve ændringer i deres boligskat i det kommende år. Men hvor langt de fleste boligejere vil opleve faldende boligskatter, er der også boligejere, der skal betale mere, end de gør i dag. Hvorvidt man hører til den ene eller den anden gruppe afhænger primært af, hvor i landet man bor.

Alle boligejere slipper nemlig billigere i ejendomsværdiskat i 2021, da ejendomsværdiskattesatsen sænkes fra 1 pct. til 0,92 pct. , men da grundskylden samtidig stiger i 32 ud af landets 98 kommuner, er det ikke alle boligejere, der skal betale mindre.

Artiklen er er en del af Nordea Kredit nyhedsbrev. Klik her, hvis du ønsker at modtage lignende artikler i fremtiden.

Faktaboks: Hvorfor falder ejendomsværdiskattesatsen?

Tilbage i 2013 rejste Rigsrevisionen kritik af de daværende ejendomsvurderinger, da de ikke var præcise nok, og det fik i 2016 politikerne til at skrotte det nuværende system og i 2017 vedtage principperne for et nyt boligbeskatningssystem, der skulle stå klar i 2021.

Det nye system har dog vist sig sværere at bygge og implementere end først antaget, og det er derfor blevet udskudt flere gange. I dag er forventningen, at boligskattereformen først træder i kraft i 2024.

Udskydelserne betyder, at de nuværende beskatningsregler vil blive videreført i flere år end først aftalt, og som en følge heraf har politikerne besluttet at kompensere boligejerne.

Grundskylden er nemlig kun underlagt et skatteloft og ikke et skattestop, og derfor kommer den til at stige i mange kommuner i de kommende år. Samtidig går der længere tid, før boligejerne får de første nye ejendomsvurderinger, og det betyder, at nogle boligejere i særligt land- og yderkommunerne bliver beskattet af en højere værdi, end deres bolig er værd i dag.

Kompensationen til boligejerne består i at sænke ejendomsværdiskattestasen fra 1 pct. til 0,92 pct., og kompensationen bliver dermed bredt ud på alle boligejere og ikke kun de berørte.

Så meget falder ejendomsværdiskatten i 2021

Siden 2003 har boligejerne betalt 1 pct. i ejendomsværdiskat af den laveste værdi af:

1) ejendomsvurderingen fra 2001
2) ejendomsvurderingen fra 2002 + 5 pct.
3) den seneste vurdering (p.t. 1. oktober 2011)

Det skyldes skattestoppet, der blev indført af daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Overordnet set er ejendomsvurderingerne steget, siden skattestoppet blev implementeret, og siden 2003 har langt de fleste boligejere derfor betalt det samme beløb i ejendomsværdiskat år efter år. Fra 2021 kommer det dog til at ændre sig, da ejendomsværdiskattesatsen sænkes fra 1 pct. til 0,92 pct., hvilket giver boligejerne en besparelse.

Tips til en god renovering

På landsplan skal en gennemsnitligt husejer betale 10.030 kr. i ejendomsværdiskat i 2021 mod 10.900 kr. i dag. Det svarer til en besparelse på 870 kr. i ejendomsværdiskat.

Der er dog store kommunale forskelle; hvor husejerne i fx Gentofte vil opleve et fald i deres ejendomsværdiskat fra 28.990 kr. til 26.670 kr. i 2021, dvs. med 2.320 kr., vil besparelsen kun løbe op i 390 kr. i Lolland kommune, hvor ejendomsværdiskatten falder fra 4.880 kr. til 4.490 kr.

Overordnet set er det husejerne i kommuner med høje boligpriser, der får den største besparelse i kroner og øre, mens besparelsen er noget mindre i land- og yderkommunerne. Top-10 listen over kommunerne med den største absolutte besparelse er således tæt besat med kommuner i og omkring København, og først på en 28. plads og en 45. plads kommer fx Aarhus og Odense ind som første hhv. jyske og fynske kommune.

Regningen til ejendomsværdiskat indgår i boligejernes skatteopgørelse, og boligejerne får derfor glæde af den sænkede ejendomsværdiskattesats, fordi de får udbetalt lidt flere penge hver måned efter skat i det kommende år.

Ændring i ejendomsværdiskat i det kommende år

Faktaboks: Hvordan opgøres grundskylden?

Regningen til grundskyld udregnes som grundskyldspromillen ganget med grundens værdi.

Grundskyldspromillen fastsættes af kommunen og udgør mellem 16 og 34 promille.

Grundens værdi opgøres i øjeblikket som den seneste offentlige ejendomsvurdering (fra 2011), fratrukket 2,5 pct. Grundvurderingerne blev dog sat voldsomt op i årene inden, at det nuværende ejendomsvurderingssystem blev suspenderet, og eftersom grundskylden højst må stige med 7 pct. om året, beskattes mange boligejere stadig af et lavere beløb end den officielle grundværdi. Det beløb, som boligejerne i stedet beskattes af, kaldes ”beregningsgrundlaget for grundskylden” eller ”grundskatteloftsværdien”.

Så meget stiger grundskylden i 2021

Boligejerne kan sagtens glæde sig over ikke at skulle betale nær så meget i ejendomsværdiskat i det kommende år, men da nogle boligejere har udsigt til en højere grundskyld, bør man lige trække vejret, før man fyrer hele besparelsen af på forbrug. For i modsætning til ejendomsværdiskatten er grundskylden nemlig ikke underlagt et skattestop, men kun et skatteloft.

Som reglerne er i dag, beskattes boligejerne med den kommunalt fastsatte grundskyldspromille af den seneste offentlige vurdering af deres grund, som i øjeblikket er fra 2011. Regningen må dog ikke stige mere end 7 pct. om året, og eftersom mange grundvurderinger steg eksplosivt i årene før politikerne suspenderede det nuværende ejendomsvurderingssystem, er der stadig mange boligejere, der beskattes af en lavere værdi af deres grund end den officielle grundvurdering. De har derfor udsigt til, at regningen til grundskyld stiger i det eller de kommende år, og i 2021 udgør stigningen 6,4 pct.

5 tips til valg af tillægslån

Hvis man tager udgangspunkt i en gennemsnitlig husejer, så stiger grundskylden i 2021 i 32 ud af landets 98 kommuner. I de øvrige 66 kommuner skal en gennemsnitlig husejer betale det samme i grundskyld i 2021 som i 2020.

Det er særligt husejerne i og omkring hovedstaden, der har udsigt til den største absolutte stigning i grundskylden. På Frederiksberg stiger regningen til grundskyld fra 52.340 kr. om året i 2020 til 55.690 kr. om året i 2021, dvs. med 3.350 kr. I Rudersdal er stigningen på 3.040 kr., og i Lyngby-Tårbæk på 2.480 kr.

Boligejerne i landets yder- og landkommuner går dog ikke fri. Eksempelvis vil en gennemsnitlig husejer på Bornholm få en ekstraregning på 410 kr., mens husejerne i Vordingborg, Ringkøbing-Skjern og på Læsø skal af med hhv. 430, 350 og 340 kr. mere.

Grundskylden stiger i 32 kommuner i 2021

Grundskyld 2020 og 2021

Kilde: Beregninger af Nordea Kredit på baggrund af oplysninger fra SKAT.

Nyt realkreditlån er optimalt for mange pensionister

Selv om grundskylden stiger ganske meget for nogle husejere, behøver de dog ikke at bekymre sig om budgettet lige nu. Ved boligskatteforliget i 2017 valgte politikerne nemlig at indføre en ordning, så eventuelle stigninger i grundskylden efter 2017 indefryses. Indtil midten af 2021 er der tale om en tvungen ordning, men fra midten af 2021 bliver indefrysningsordningen frivillig, og boligejerne kan derefter selv vælge, om de ønsker at betale den årlige stigning i boligskatterne med det samme, eller om den skal indefryses, til (senest) den dag boligen sælges. Så længe ordningen er tvungen, er renten sat til 0 pct.

Så meget ændres de samlede boligskatter i 2021

Samlet set er der otte kommuner, hvor en gennemsnitlig boligejer skal betale mere i samlede boligskatter i 2021. I de resterende 90 kommuner, har boligejerne udsigt til en lavere boligskat.

Den samlede besparelse er størst i Hørsholm, Furesø og Dragør, hvor husejerne slipper hhv. 1.880 kr., 1.590 kr. og 1.490 kr. billigere, mens boligejerne i Rudersdal, på Frederiksberg og i Lyngby-Tårbæk skal betale hhv. 1.120, 1.050 og 710 kr. mere, end de gør i dag.

Top-10: Største hhv. mindste besparelse i boligskatterne i 2021 på kommune. I otte kommuner stiger de samlede boligskatter (swipe for at bladre)