2020_10 Renteprognose – vil de lave renter fortsætte?

ECB gør klar til nye lempelser

Over de seneste uger er de danske renter igen faldet og er nu tæt på det laveste niveau siden starten af marts, hvor de første chokbølger fra udbruddet af coronavirussen sendte de danske renter mod et historisk lavpunkt. Faldet skyldes blandt andet den kraftige stigning i antallet af smittede med COVID-19 i Europa, som har fået flere lande til at genindføre restriktioner, der truer med at hæmme den økonomiske vækst.

Samtidig er inflationen i Europa over de seneste måneder faldet til det laveste niveau siden introduktionen af euroen. Og eftersom ECB styrer efter at holde inflationen tæt på men ikke over 2 pct., er den lave inflation et forvarsel om, at ECB vil lempe pengepolitikken yderligere i den kommende tid. I september nåede kerneinflationen i Europa således ned på bare 0,2 pct. og altså langt fra målet.

Renten på de 30-årige fastforrentede lån er faldet de seneste måneder

Figur 1

Kilde: Nordea Kredit og Nordea Analytics

ECB har da også allerede styrket retorikken og indikeret pengepolitiske lempelser inden årets udgang. Derfor forventer vi, at de på mødet i december vil annoncere en ny stor hjælpepakke bestående af en udvidelse af det allerede historisk store opkøbsprogram med yderligere 500 mia. euro. og nemmere og billigere adgang til likviditet for de europæiske banker. For når det bliver nemmere og billigere for bankerne at låne penge i ECB, bliver bankerne mere interesserede i at låne penge ud og til en lavere rente end tidligere. Hensigten med den ekstra likviditet er således at give virksomhederne bedre mulighed for at låne penge og dermed holde samfundet i gang og inflationen oppe. Til gengæld forventer vi ikke, at ECB vil nedsætte styringsrenten yderligere.

Artiklen er en del af vores nyhedsbrev Nordea Kredit BoligNyt - du kan tilmelde dig her, hvis du er interesseret i andre artikler om bolig- og rentemarkedet.

Udsigt til lidt højere renter i 2021

I vores nye prognose forventer vi, at de seneste ugers rentefald vil blive afløst af svagt stigende renter frem mod årsskiftet. Rentefaldene er i høj grad udsprunget af, at markederne har taget forskud på annonceringen af de nye forventede obligationsopkøb fra ECB. Det er et mønster, vi har set før – nemlig at de største fald i markedsrenterne sker inden, den pengepolitiske lempelse faktisk bliver annonceret.

I 2021 forventer vi, at en højere økonomisk vækst vil begynde at presse renten på de 30-årige fastforrentede lån op. Konkret forventer vi, at kursen på det 30-årige 1 pct. lån, der i dag ligger på 100,1, vil falde til omkring 96,8 ved udgangen af 2021 og til omkring 94,5 ved udgangen af 2022. Det vil i givet fald betyde, at det igen vil være det 30-årige fastforrentede 1,5 pct. lån, der vil være toneangivende, og at nye realkreditlån derfor vil få en kuponrente på 1,5 pct.

Til gengæld venter vi kun små ændringer i de korte danske realkreditrenter igennem 2021, da ECB vil fastholde en meget lempelig pengepolitik, hvilket vil holde de korte renter nede.

Dermed er der udsigt til en stejlere dansk rentekurve fra den nuværende meget flade profil, da de lange renter forventes at stige mere end de korte renter.

Renteprognose: For F1-, F3- og F5-lånene vises den forventede omtrentlige kontantlånsrente, mens der for de fastforrentede lån vises den forventede omtrentlige kurs.

Tabel 1

Hvad kan boligejerne bruge renteprognosen til?

Hvis man har et variabelt forrentet lån, bør man overveje, om det også er det rigtige valg på lidt længere sigt, eller om man i stedet bør låse renten fast. Vi forventer som sagt, at de lange renter vil stige moderat fra det nuværende meget lave niveau. Hvis man er i tvivl, anbefaler vi, at man kontakter os på 7033 3333.

Bliv klogere på dit realkreditlån hjemme fra sofaen

Faktaboks: Hvorfor styrer ECB efter en inflation på knap 2 pct.?

ECB styrer efter en inflation tæt på men ikke over 2 pct. I øjeblikket er inflationen noget under ECB’s målsætning.

ECB’s målsætning om en inflation på knap 2 pct. skyldes, at mindre stigninger i forbrugerpriserne gør arbejdsmarkedet mere smidigt. Der er nemlig ikke ret mange, der bryder sig om at gå ned i løn. Det er nemmere at acceptere en forringet købekraft, hvis lønnen i kroner og øre fastholdes, mens prisen på de varer og tjenester, man ønsker at købe, stiger en lille smule.

Samtidig kan det være farligt for samfundsøkonomien, hvis inflationen kommer for tæt på 0 pct. I det tilfælde ville der nemlig være perioder med deflation, dvs. faldende priser. Deflation er skadeligt for samfundsøkonomien, da faldende priser får forbrugerne til at udskyde køb og virksomhederne til at holde igen med investeringer. Hvis man kan købe flere varer og tjenester ved at vente til i morgen eller i næste måned, er der risiko for, at samfundsøkonomien bremser op, og at konsekvensen bliver lavkonjunktur med fyringer og flere konkurser.

Samtidig kan en lav inflation blive selvopfyldende. For hvis priserne ikke stiger ret meget, vil lønmodtagerne ikke kræve nær så store lønstigninger, og arbejdsgiverne har heller ikke råd til at levere dem, fordi priserne og dermed også  virksomhedens indtjening ikke stiger ret meget. Det er derfor reallønnen, som arbejdsmarkedets parter styrer efter. Og hvis inflationen er på et lavt niveau, bliver det med stor sandsynlighed indarbejdet i fremtidens lønkrav, hvorved man forlænger perioden med lav inflation.

Samtidig står ECB’s troværdighed på spil. For hvis ECB ikke reagerer, når inflationen er lav, vil investorerne begynde at stille spørgsmålstegn ved centralbankernes rolle.

Renteudviklingen og COVID-19

Det skal understreges, at det er afgørende for udsigten til højere lange renter, at de globale vækstudsigter forbedres i 2021, hvilket afhænger af en mærkbar bedring i situationen omkring COVID-19-pandemien. I modsat fald vil de lange renter højst sandsynligt falde yderligere, da centralbankerne i det tilfælde vil være tvunget til at iværksætte nye pengepolitiske lempelser.

Omvendt kan udviklingen af en effektiv vaccine mod COVID-19 blive startskuddet til hurtigere og kraftigere stigninger i de lange renter end forudsat i hovedscenariet. Hvis det effektivt lykkes at inddæmme sygdomsudbruddet, vil en kombination af en fortsat meget ekspansiv økonomisk politik og en positiv psykologi således kunne bane vejen for opjusterede vækstforventninger og begyndende spekulationer om, hvor længe centralbankerne vil kunne fortsætte med de meget aggressive obligationskøb, og det vil med stor sandsynlighed føre til højere renter.

Boligprisprognose – sådan forventes huspriserne at udvikle sig