2020_09 Valget af studieby kan få betydning for senere boligkøb

Tags:
2020
Boligkøb

Christine Gammelmark Christine Gammelmark

Høj husleje slår SU-budgettet i stykker

Huslejen skal betales hver måned og er ofte den tungeste post i budgettet. Derfor er det vigtigt, at man gør op med sig selv, hvor meget man kan og vil betale i husleje.

Der er stor forskel på, hvad det koster at bo i landets populære universitetsbyer. På boligportalen.dk kan man se gennemsnitlige huslejer, og som det fremgår, er København den dyreste studieby målt på husleje, mens Aalborg er den billigste.

Enhver, der kender SU-beløbets størrelse, kan hurtigt regne ud, at man ikke kan leve for sin SU alene, hvis man vælger at studere og bosætte sig i København. Her er udgiften til selv et værelse så høj, at man er nødt til at supplere med et fritidsjob eller et studielån.

Vælger man en af de ”billigere” universitetsbyer, kan det godt lade sig gøre, hvis man kan leve beskedent. Der vil dog ikke være plads til meget sjov og ballede, så også i disse byer er et studiejob eller studielån aktuelt. 

Artiklen er en del af vores nyhedsbrev Nordea Kredit BoligNyt. Ønsker du analyser af bolig- og rentemarkedet og hurtig besked, når der er blevet fastsat en ny rente på F1-, F3-, F5-lån eller eller Kort Rente, så tilmeld dig Nordea Kredit BoligNyt her.

Hvad koster det at leje i 2020

Tabel 1

Kilde: Boligportalen.dk

Høj husleje begrænser boligmulighederne senere i livet

De fleste længerevarende uddannelser tager fem år, så vi har regnet på, hvor stor forskellen i huslejen bliver over en femårig periode, afhængig af hvor man bor. Vi har taget udgangspunkt i, at huslejen er den samme alle fem år.

Vælger man at leje et værelse i Aalborg fremfor København, vil man efter fem år have oplevet en besparelse på 132.000 kr. (306.000 kr. – 174.000 kr.). Besparelsen løber op i 240.000 kr., hvis man sammenligner med en 1-værelses lejlighed og 360.000 kr. for en 2-værelses lejlighed. Der er altså mange penge at spare, hvis man vælger en ”billigere” studieby end København.

Akkumuleret husleje over fem år

Tabel 2

Kilde: Nordea Kredit og Boligportalen.dk

Hvis man lægger besparelsen ved at bo billigt til side til senere, kan det have stor betydning for, hvilken bolig man eventuelt får råd til at købe. Og har man optaget studielån undervejs, spiller det også en rolle i regnestykket. Med udgangspunkt i Nordeas boligkøbsberegner har vi regnet på, hvor meget bolig man kan få for den besparelse, som opnås ved at bo billigere, samt indregnet hvilken betydning et studielån vil have.

Så meget kan man købe bolig for ved at bo billigt (med studielån)

Tabel 3

Så meget kan man købe bolig for ved at bo billigt (uden studielån)

Tabel 4

Kilde: Nordea Kredit

I beregningerne er der taget udgangspunkt i én person både i forhold til husstandens indkomst og i forhold til den besparelse, som er opnået ved at bo i Aalborg i forhold til København. Så hvis man har  lejet et værelse i Aalborg fremfor København og lagt besparelsen ved den billigere husleje til side, vil man efter fem år stå med 132.000 kr. i hånden. Bruger man opsparingen på en udbetaling, vil man umiddelbart kunne købe bolig for 1.900.000 kr., hvis man ikke har et studielån.

Beløbet falder til 1.690.000 kr., hvis man har fået det maksimale udbetalt i studielån. Så det er altså ikke helt uden betydning, om der er optaget studielån eller ej, og hvor man vælger at studere, hvis man har en drøm om at komme hurtigt ud på boligmarkedet efter endt studie.  

Hvad man kan låne til at købe bolig for afhænger i høj grad af, hvor meget man tjener, og hvor meget man kan lægge i udbetaling på boligen. I beregneren tages der højde for, at man skal kunne betale minimum 5 pct. af boligens pris i udbetaling, og på den måde spiller opsparingen en væsentlig rolle. Indkomsten har betydning for, hvor meget der månedligt kan afdrages på boligkøbet, og derfor tages der højde for, om man fx har  bil og børn, fordi det påvirker, hvor meget der er tilbage efter faste udgifter.

Fem smutveje til udbetalingen på den første bolig

Faktaboks 1: Tilbagebetaling af SU-lån

Tilbagebetalingsperioden kan variere fra 7-15 år, hvor hele lånet inklusive renter skal være betalt tilbage.

Tilbagebetalingsperioden afhænger af SU-lånets størrelse

Tabel 5

Regler for SU og SU-lån

SU-satsen på en videregående uddannelse er i øjeblikket 6.243 kr. om måneden før skat for udeboende. Hvis man får SU, er der grænser for, hvor meget man må tjene ved siden af på et år. Beløbet betegnes årsfribeløb og ligger i øjeblikket på 162.504 kr. om året før skat.

Slår SU’en og indtægterne fra fx et fritidsjob ikke til, har man mulighed for at optage et SU-lån. Der løber renter på SU-lånet, fra man optager det, og indtil det er tilbagebetalt. Tilbagebetalingen skal ske i årene efter afsluttet uddannelse, og perioden afhænger af, hvor stor gælden er i alt i sidste ende (se faktaboks). Man kan maksimalt få udbetalt 3.194 kr. om måneden som studielån, svarende til et samlet lån på 191.640 kr. ekskl. renter og 212.068 kr. inkl. renter efter fem års endt studie med SU-lån i alle år. Længden af tilbagebetalingsperioden afhænger af, hvor meget man skylder i alt i sidste ende.

Færre unge sparer op til boligkøb

Faktaboks 2: Hovedkort og bikort

Et hovedkort bruges ofte der, hvor man tjener mest (fx arbejde eller SU). Her er både oplyst trækprocent og det fradrag, der ikke skal betales skat af.

Bikortet bruges, såfremt der er flere udbetalere (fx en arbejdsgiver og SU). På bikortet står kun, hvor mange procent, der bliver trukket i skat.

Få styr på skattereglerne

Det er vigtigt, at man får styr på skattereglerne, mens man er på SU og har valgt enten et studiejob eller et SU-lån som ekstra indtægtskilde.

Alle må hvert år tjene et bestemt beløb uden at skulle betale skat. Tjener man under det beløb, skal man have et frikort, og tjener man over, skal man i stedet have et hovedkort og et bikort. Det er forskelligt fra person til person, hvad man kan tjene uden at betale skat. Det afhænger af ens fradrag, som igen afhænger af en række personlige forhold.

I denne artikel har vi kun taget hensyn til personfradraget, da alle mennesker er berettiget til dette. I 2020 er personfradraget på 46.500 kr. pr. år for personer over 18 år, hvilket vi tager udgangspunkt i her. 

Maksimal indkomst med SU og SU-lån

Tabel

Maksimal indkomst med SU og fritidsjob

Tabel 7

Anm.: Skatteprocenten er sat til 33,6 pct.
Kilde: Nordea Kredit

I ovenstående beregninger er hovedkortet tilknyttet indkomsten fra SU, og det betyder, at der er trukket skat af hele beløbet fra fritidsjobbet. Det har vi gjort, fordi langt de fleste studiejobs er timelønnede, og derfor varierer indtægten herfra en del i forbindelse med ferier osv. Beregningerne viser således, hvor meget man som studerende maksimalt kan have mellem hænderne om måneden efter skat.

Ny kunde: Opret dig som kunde online lige her - det tager kun et øjeblik