2020_08 Tips til en god renovering

Henrik Sander Jantzen Henrik Sander Jantzen

I Nordea kan vi mærke på vores kunder, at den ekstra tid derhjemme har sat tanker og drømme i gang om renovering af boligen. Der er da heller ikke noget skønnere end at sidde i stuen eller lave mad i et køkken, hvor alt fungerer og er, som du drømmer om.

Første tip: Planlægning

Hvor meget du planlægger hænger selvfølgelig sammen med, hvor stor en renovering du overvejer, og hvor meget tid du har. Der er jo forskel på, om du skal have malet stuen, eller om dit køkken eller badeværelse skal renoveres.

Planlægningsfasen kan opdeles i to: den økonomiske planlægning samt planlægning af selve renoveringen og valg af materialer.

Den økonomiske planlægning

Den økonomiske planlægning skal dels sikre, at du får et overblik over dine økonomiske muligheder  og dels afklare, hvor stor værdi din renovering vil tilføre boligen.

Planlægningen starter typisk med et møde med din rådgiver, hvor I gennemgår de økonomiske konsekvenser af renoveringen, fx hvordan en eventuel yderligere belåning vil påvirke økonomien, om det nuværende lån skal lægges om i forbindelse med renoveringen, og om der er andre udgifter, der ændres, fx el, ejendomsskatter m.v.

Vurderingen af din bolig sker typisk, når du har planerne og budgettet for renoveringen klar, så den vurderingssagkyndige kan danne sig et godt indtryk af renoveringens omfang. Vurderingen bruges til at afstemme dine lånemuligheder for banken, men du kan også bruge vurderingen til at beslutte, om renoveringen skal gennemføres eller ej. Har du fx planer om salg inden for de kommende  tre til fem år, kan værdistigningen afgøre, om du skal gennemføre renoveringen.

Den økonomiske planlægning skal give dig et overblik over:

 • Om du kan igangsætte hele drømmen eller dele af drømmen
 • Dine lånemuligheder og
 • Hvilke økonomiske konsekvenser renoveringen vil få.


Planlægning af renoveringen og valg af materialer

Vurderingen af din bolig sker typisk, når du har planerne og budgettet for renoveringen klar, så den sagkyndige kan danne sig et godt indtryk af renoveringens omfang. Vurderingen bruges til at afstemme dine lånemuligheder for banken, men du kan også bruge vurderingen til at beslutte, om renoveringen skal gennemføres eller ej. Har du fx planer om salg inden for de kommende tre til fem år, kan værdistigningen afgøre, om du skal gennemføre renoveringen.

Den økonomiske planlægning skal give dig et overblik over

 • dine muligheder for at igangsætte hele drømmen eller dele af drømmen
 • dine lånemuligheder og
 • de økonomiske konsekvenser af renoveringen.

Planlægning af renoveringen og valg af materialer.

Hvordan renoveringen skal udføres dækker fx over

 • kræver renoveringen byggetilladelse?
 • har du brug for toiletvogn, eller kan du bo i boligen under renoveringen ?
 • skal du selv stå for noget af renoveringen, eller skal du bruge håndværkere til det hele?
 • hvornår ønsker du at gå i gang?
 • har du behov for hjælp til fx byggetegninger?

Nyt Energisparelån til dine energiforbedringer

Materialevalget skal sikre, at du

 • får de materialer, der passer til dig og din bolig, så du i løbet af renoveringen ikke er i tvivl om, hvad der er det rigtige for dig og din bolig
 • vælger materialer, så din bolig enten holder værdien eller helst stiger i værdi
 • ikke vælger materialer, der ikke må anvendes i dit område.

Andet tip: Valg af håndværker

Da vi ikke alle hverken kan eller ønsker selv at stå for renoveringen, er valget af håndværkere vigtigt.

En renovering kræver ofte forskellige håndværkere som fx tømrer, elektriker m.v. Du skal finde ud af, om du selv vil stå for kontakten til de forskellige håndværkere, eller om du vil anvende  en håndværker, der står for hele renoveringen, også kaldet hovedentreprise.

Når du vælger håndværkere, kan du bruge dine egne erfaringer eller spørge fx familie og venner, der har renoveret, hvad deres erfaring er. 
Har du ingen præferencer for håndværkere, er en anden mulighed at benytte en af de mange portaler, der fx indhenter tre tilbud til dig. 

Når du har valgt håndværkere, skal du være opmærksom på, at:

 • aftalen skal være skriftlig og som minimum indeholde
  • så deltaljeret materialevalg som muligt – det sikrer, at du får det som ønsket, og der ikke bliver tvivl om, hvad I har aftalt
  • forventet opstart og varighed af renoveringen
  • hvis du selv står for noget af arbejdet, skal det beskrives, hvad du står for, og hvornår du skal være færdig med dit arbejde
 • uforudsete udgifter er stort set uundgåelige. Når de opstår, skal disse udgifter også bekræftes skriftligt, både hvordan de udbedres, og hvad prisen er. Du bør som minimum regne med 10 pct. af renoveringen som uforudset udgift.

Ved større renoveringer eller hvis du blot vil sikre dig, at det håndværksmæssige arbejde er i orden, kan du få en byggesagkyndig til løbende at følge byggeriet.

Artiklen er en del af vores nyhedsbrev Nordea Kredit BoligNyt - du kan tilmelde dig her, hvis du er interesseret i andre artikler om bolig- og rentemarkedet.

Faktaboks 1: Eksempel på renoveringsbudget

Her er et budget til inspiration, hvis du fx ønsker at renovere dit køkken. De enkelte poster kan variere afhængig af dine ønsker.

Tabel 1

Få en gennemgang af dine forsikringer hos vores samarbejdspartner TopDanmark.

Tredje tip: Forsikringer

Forsikringer gælder ikke kun for selve renoveringen, men også for forhold, der dækker både dig og din familie.

Forsikringer af din bolig skal sikre dig mod fx stormskader eller tyveri fra byggepladsen. Da ikke alle renoveringer kræver ekstraforsikringer, bør du tale med dit forsikringsselskab om, hvordan dine nuværende forsikringer dækker, og om du har behov for at ændre dækningerne eller tegne nye. Du bør overveje:

 • villaforsikring under opførelse
 • entrepriseforsikring
 • byggeansvarsforsikring
 • arbejdsskadeforsikring.

At forsikre dig og familien er altid vigtigt, men hvis du selv skal stå for en del af renoveringen, bliver forsikringer ekstra vigtige, da det kan være afgørende for færdiggørelsen af din bolig.

Du bør overveje følgende forsikringer:

 • Ulykkesforsikring, som sikrer dig ved mindre ulykker, så du kan købe håndværkere til at udføre det arbejde, du ikke kan færdiggøre.
 • Tab af erhvervsevne, som sikrer dig en løbende indtægt, hvis din arbejdsevne bliver nedsat permanent.
 • Livsforsikring, som sikrer dig eller din familie en udbetaling, så håndværkere kan færdiggøre det arbejde, du havde planlagt.

Fjerde tip: Efter renoveringen

Når din renovering er færdig, er det næsten tid til at nyde ændringerne af din bolig. Samtidig med du nyder alt det nye, er der et par småting, der lige skal på plads.

 • Optagelse af eller omlægning af lån og måske en lavere el eller varmeregning betyder, at du måske skal ændre den månedlige overførelse til budgetkontoen.
 • Har du omlagt eller optaget lån ifm. renoveringen, skal renteudgifterne ændres hos Skat.
 • Har renoveringen givet energiforbedringer, skal du huske at indberette håndværkerfradraget til Skat.

Så er det tid til at nyde din indsats og renoveringen af din bolig.

På nordea.dk kan du læse mere om renovering af din bolig og dine lånemuligheder. Du kan også kontakte din rådgiver eller ringe til os på 70 33 11 30, så hjælper vi dig sikkert gennem din renovering.

Energirenover dit hus og få grøn samvittighed