2019_12 Følger du boligtrenden?

Christine Christine Gammelmark

I denne artikel ser vi på hvilke lån, som dominerer i Nordea Kredit, og sammenligner med samme periode fra tidligere år. Det fremgår tydeligt, at realkreditlån med fast rente hitter blandt boligkøbere, når der skal vælges lån. Faktisk har andelen af realkredit med fast rente aldrig været højere, når man ser tre år tilbage jf. tabel 1.

Tabel 1: Fordelingen mellem fast- og variabel rente

Følger du boligtrenden?

Kilde: Nordea Kredit

Anm.: Perioden løber fra januar til oktober i indeværende år.

Artiklen er en del af nyhedsbrevet Nordea Kredit BoligNyt. Tilmeld dig her og få flere artikler om bolig- og rentemarkedet.

I 2019 valgte hele 72,6 pct. i Nordea Kredit et fastforrentet realkreditlån sammenlignet med 64,7 pct. i 2018 og 58,5 pct. i 2017. Forklaringen kan tilskrives renteniveauet. Når renterne falder bliver forskellen mellem variable og faste renter tilstrækkelig lille til at folk prioriterer de faste renter.

Opstramning i reglerne om udlån spiller dog også en væsentlig rolle. I de seneste år har flere myndighedstiltag begrænset udbredelsen af lån med variabel rente samt lån med afdragsfrihed. Her oplever de mest gældsatte boligejere begrænsede muligheder for at vælge lån med variabel rente eller afdragsfrihed. Dertil er bidragssatsen steget mest på lån med variabel rente og afdragsfrihed.

At flest boligkøbere vælger realkreditlån med fast rente, mener vi, er en positiv udvikling. Det gør alt andet lige danskerne mindre følsomme over for udviklingen i renterne, hvilket gør den danske økonomi robust.

Er tiden inde til fast rente på dit boliglån?

Færre boligejere vælger variabel rente

Rettes fokus mod de variabelt forrentede lån var det primært i 2016 og 2017, at disse lån var attraktive hos boligejerne med en andel på henholdsvis 46 pct. og 42 pct. Siden da er denne andel faldet til blot at udgøre ca. 27 pct. i 2019 jf. figur 1.

Går man et spadedyk dybere og ser på adfærden inden for de variabelt forrentede lån, er der særligt ét lån, som dominerer blandt boligejerne - nemlig det velkendte F5-lån uden afdrag. Her kan man opnå afdragsfrihed i op til 30 år, hvis man har en belåningsgrad under 60 pct. Det er dog specielt en 10-årig afdragsfri periode, som boligejerne benytter sig af.

Generelt er interessen for F5-lånet steget i perioden både med- og uden afdrag. Det er dog på bekostning af Kort Rente og F3-lånet. Andelen af boligejere med Kort Rente er nemlig faldende i perioden og lander på sit laveste niveau i 2019 på henholdsvis 14 pct. og 8,4 pct. Det samme gælder F3-lånet både med- og uden afdrag, som ligeledes viser sig på sit laveste niveau siden 2016. 

Tabel 2: Udviklingen i variabelt forrentede lån

Følger du boligtrenden?

Kilde: Nordea Kredit

Anm.: Perioden løber fra januar til oktober i indeværende år.

Boligejere i massevis omlægger deres lån

Danske boligejer foretrækker at afdrage på deres realkreditlån

Når det kommer til at afdrage på sit realkreditlån, er der en overvægt af boligejere, som vælger at afdrage på deres lån. 55 pct. af boligejerne i Nordea Kredit har i 2019 valgt et lån med afdrag, hvor de resterende 45 pct. således har valgt en afdragsfri periode. I alle årene har der været en overvægt af folk, som har fravalgt den afdragsfrie periode.

Det er hovedsageligt de fastforrentede realkreditlån, som folk vælger at afdrage på. Af de 72,6 pct. som har valgt et realkreditlån med fast rente i 2019, er ca. 63 pct. med afdrag. Det betyder omvendt, at blot 37 pct. i 2019 har valgt en afdragsfri periode på op til 10 år.

Generelt kan det altså siges, at mange boligejere vælger realkreditlån, hvor de løbende betaler af på deres gæld og kender renten gennem hele lånets løbetid. Det kan igen forklares med de meget lave renter, som man med et fastforrentet lån kan få glæde af mange år frem, og som ligeledes giver plads til, at der kan betales mere af på gælden.

Bliv klogere på dit realkreditlån hjemme fra sofaen

Hvilket lån skal man så vælge?

Det er vigtigt at pointere, at der ikke er et lån, der er bedre end et andet. Lånene er prissat i forhold til hinanden og det handler altså om at vælge det lån, der passer til dig og din situation. Som tommelfingerregel er det bedst at vælge et fastforrentet lån, når renterne er på deres laveste. For når renten så begynder at stige igen, kan man konvertere og dermed skære af restgælden. Omvendt er et variabelt lån det bedste valg, når renterne er på sit højeste, hvormed du kan få glæde af hele rentefaldet. Det kan dog være tæt på umuligt at vide, hvad der sker med renten i fremtiden, hvilket gør det svært.

Boligejerne bør derfor vælge lån på baggrund af andre faktorer end det aktuelle renteniveau og den aktuelle renteprognose, som i mange tilfælde har vist sig ikke at holde stik. Boligejerne bør i stedet vælge lån på baggrund af robusthed og risikopræference, da det langt hen af vejen handler om, hvordan man ønsker at afvikle sig gæld.

Er din bolig en investering?