2019_12 Er tiden inde til at give kolonihaven et økonomisk eftersyn?

Henrik Jantzen Henrik Sander Jantzen

Efterårets regn er slut, og vinteren står for døren. Dit hus i haveforeningen eller kolonihaven er måske vinterlukket, og du går formentlig allerede og glæder dig til foråret.

Vintersæsonen er dog også en god anledning til at give økonomien et eftersyn - kan låneydelser reduceres eller forbedringer igangsættes? Nordea giver i dag mulighed for, at flere haveforenings- eller kolonihavehuse kan belånes med realkreditlån.

Nye attraktive lånemuligheder for haveforenings- og kolonihavehuse

Med et realkreditlån kan du både få adgang til det lave renteniveau og gode muligheder for belåning. Et haveforenings- eller kolonihavehus kan således belånes med op til 80 pct. af vurderingen, hvis boligen må bebos hele året og 75 pct., hvis den alene må bebos i sommerhalvåret.

Du kan få et realkreditlån med variabel rente eller fast rente i op til 30 år. Den variable rente er dags dato (december 2019) -0,37 pct., mens den faste rente pt. er på 1 pct. Hertil kommer en bidragssats, som afhænger af, hvilket lån du vælger, og hvor stor en del af boligen der belånes.

Artiklen er en del af nyhedsbrevet Nordea Kredit BoligNyt. Tilmeld dig her og få flere artikler om bolig- og rentemarkedet.

Foreningen skal godkendes til belåning

Faktaboks: Realkreditlån og låntyper

Hvor stor en del af vurderingen af dit haveforenings- eller kolonihavehus, der kan belånes, afhænger af om du må bebo boligen hele året eller ej. Populært kan man sige, om boligen er at betragte som en helårs- eller fritidsbolig.

 • For boliger, du må bebo hele året, er belåningen op til 80 pct. af vurderingen
 • For boliger, som alene må bebos i sommerhalvåret, er belåningen op til 75 pct. af vurderingen

Med muligheden for etablering af realkreditlån i dit haveforenings- eller kolonihavehus, åbner der sig en række nye muligheder.

Du kan i vores låneguide se hvilket lån der passer til dig.

Her er en kort beskrivelse af lånemulighederne, men du kan læse mere på nordea.dk

 • Obligationslån er et lån med fast rente, dermed kender du din rente og afdrag på dit lån og har mulighed for at tjene på restgælden, hvis renten stiger.
 • Rentetilpasningslån er et lån med variabel rente, dermed får du en lav rente her og nu, som du kender i enten 3 eller 5 år. Værdien af restgælden falder ikke ved rentestigninger.
 • Kort Rente er også et lån med variabel rente, dermed kan du udnytte den lave rente her og nu. Her er renten kendt 6 måneder.
 • Nordea BoligPuls er et banklån med en lav variabel rente, som er et godt alternativ til realkreditlån. Lånet giver mere fleksibilitet med hensyn til indfrielser og løbetider.

Flere have- og kolonihaveforeninger er allerede godkendt til belåning med realkreditlån, og de første kunder har i dag glæde af den lave rente.

Belåning med realkreditlån forudsætter, at foreningen kan opfylde enkelte krav:

 • Vurderingsinspektøren fra Nordea Kredit skal vurdere, om den enkelte forening og bolig kan godkendes til belåning.
   
 • Den enkelte bolig skal have en vurdering på mindst 500.000 kr.
   
 • Foreningen skal godkende, at Nordea må indtræde som ejer, indtil boligen er solgt, i det tilfælde at aftalen om tilbagebetaling ikke overholdes.

Du kan læse mere om finansiering af haveforenings- eller kolonihavehuse på nordea.dk. Ønsker du at høre mere om muligheden for realkreditlån, er du velkommen til at kontakte os på 70 33 33 33 eller booke et møde med en rådgiver.

Er sommerhuset en god investering?