2019_08 Er tiden inde til fast rente på dit boliglån?

Renteniveauet er historisk lavt, og derfor låser mange boligejere for tiden renten på deres realkreditlån, så de er sikre på at få glæde af den lave rente i de kommende år.

Priserne på både ejer- og andelsboliger er steget de senere år, og derfor er beløbene, som skal finansieres i banken typisk også blevet større. Mange banklån optages med variabel rente, hvilket kan gøre økonomien sårbar, når renterne en dag stiger igen. Derfor stiger efterspørgslen efter boliglån med fast rente - især på andelsboliger, hvor hele finansieringen skal klares i banken.

Nordea BoligPuls - et godt alternativ til realkreditlån

Fast rente i op til 10 år

Som noget nyt tilbyder Nordea nu boligkunder at låse renten på deres banklån i en periode på op til 10 år.

Udover den faste rente er fordelen ved det nye lån, at det til enhver tid kan indfries med den aktuelle restgæld. Derfor kan du som boligkunde godt vælge en længere periode med fast rente, end du måske umiddelbart har brug for. Overvejer du eksempelvis at sælge din bolig om fire år, kan du roligt vælge fast rente i fem år og alligevel sælge boligen og indfri lånet uden ekstra omkostninger efter fire år. Det er med til at give forudsigelighed i økonomien.

Artiklen er en del af nyhedsbrevet Nordea Kredit BoligNyt. Tilmeld dig her og få flere artikler om bolig- og rentemarkedet.

Kunder med ejerbolig og lån i banken bør inden en omlægning fra variabel til fast rente overveje, om det er muligt at optage eller øge lånet som realkredit.

Som andelshaver har du alene mulighed for at låne til indskuddet i banken, og da boligpriserne også her er steget mange steder, vil risikoen for rentestigninger øge usikkerheden om den fremtidige økonomi. Derfor kan det især for andelsboligejere være attraktivt at låse renten fast.

Er afdragsfrie lån risikable?

Faktaboks

60% af alle nye lån i Nordea Kredit optages nu med fast rente.

Mange andelsboligforeninger vælger fast rente for at sikre en stabil økonomi i foreningen og i boligafgiften.

En ejerbolig finansieres som udgangspunkt med 80% i realkreditlån og 15% som boliglån i banken. De sidste 5% skal man selv have med i opsparing.

En andelsbolig finansieres som udgangspunkt med 95% som boliglån i banken, mens køber selv skal stille med de sidste 5%.

Du bør overveje et boliglån eller andelsboliglån med fast rente, når: 

  • du ønsker stabilitet i din økonomi, fordi låneudgifterne ikke ændrer sig i den periode, hvor renten er fast
  • du har en klar plan for afvikling af lånet 
  • du ønsker fleksibilitet til at indfri lånet helt eller delvist før udløb, uden at det koster ekstra.

Kort om de nye lån med fast rente

Med Boliglån Fast Rente og Andelsboliglån Fast Rente kan du låse renten i en periode på 3, 5, 7 eller 10 år.

Lånet kan have en løbetid på op til 30 år.

Du betaler et mindre tillæg til den variable rente for at låse renten i en periode.

Nye fastrentelån kan når som helst indfries og nedbringes uden omkostninger.

Læs mere om Boliglån Fast Rente og Andelsboliglån Fast Rente.

Artiklen er en del af nyhedsbrevet Nordea Kredit BoligNyt - er du interesseret i bolig- og rentemarkedet så tilmeld dig vores nyhedsbrev her.