2019_04 Er afdragsfrie lån risikable?

Jesper Jesper Bærentzen

Afdragsfrie lån bliver ofte omtalt som risikable og lidt som at tisse i bukserne for at holde varmen
- men er det nu også rigtigt?

Det er rigtigt, at afdragsfrie lån giver økonomiske lettelser her og nu og samtidig begrænser det økonomiske råderum senere.

Men det er også rigtigt, at afdragsfrie lån giver fleksibilitet, som - brugt fornuftigt - kan optimere økonomien i de forskellige faser af livet.

Så det helt korte svar på spørgsmålet ”Er afdragsfrie lån risikable” er: Nej – ikke hvis afdragsfriheden bruges rigtigt.

Mange faktorer spiller ind

Et længere og mere nuanceret svar skal bl.a. rundt om forhold som indkomst, samlet gæld, friværdi i ejendommen, tidshorisont, alder og fremtidsplaner.

Helt enkelt kan boligejerne opdeles i tre aldersklasser/grupper:

1. De yngre, som er nye på boligmarkedet med relativt høj gældsætning inkl. dyre bank-/studielån
– typisk kombineret med udgifter til vuggestue/børnehave

2. Mellemgruppen med gode lønninger og mindre udgifter til småbørnsudgifter
– nu er der plads i budgettet til at nedbringe gælden

3. Seniorer, som lever af deres pension eller formue og gerne vil blive boende i nuværende bolig

Figur 1: Eksempel på brug af afdragsfrihed i forskellige faser af livet

Afdragsfrihed

De yngre kan med fordel bruge afdragsfrihed på realkreditlånet, hvis de har andre lån, som har en højere rente end realkreditlånet. Det er typisk banklån og studielån. Bruger man de sparede afdrag fra realkreditlånet på at afdrage ekstra på de dyrere lån, vil man hurtigere komme af med de dyre lån og dermed spare penge i sidste ende.

Mellemgruppen har typisk relativt store realkreditlån og kan normalt - i modsætning til de yngre skrue op for tilbagebetalingen af realkreditlånet – for at skabe friværdi i boligen og for at sikre et større økonomisk råderum senere i livet, da der derved er mindre gæld tilbage. Vi anbefaler, at man skylder mindre end 60 pct. af boligens værdi, når man går på pension.

Seniorerne har oftest relativt mindre lån og kan med afdragsfrihed skabe de økonomiske rammer, som kan give mulighed for at blive boende og i øvrigt nyde seniortilværelsen.

Del realkreditlånet i to og spar penge

Fordele

  • Tilbagebetale dyr gæld først
  • Udligne indkomst over livsforløbet
  • Bruge friværdien i stedet for at forøge arv

Ulemper

  • Restgæld nedbringes ikke
  • Højere kreditomkostninger – herunder højere bidragssats
  • Risiko for teknisk insolvens, hvis boligpriserne falder
  • Rentestigning slår hårdt på afdragsfrie lån med variabel rente

Hvordan har kunderne valgt?

Kigger vi på Nordea Kredits udlån til ejerboliger, kan vi konstatere, at 45 pct. af lånene er afdragsfrie.

Få 30 afdragsfrie år på dit realkreditlån

Generelt har kunderne valgt at bruge afdragsfrihed ganske fornuftigt.

De yngre og de ældre skruer op for afdragsfriheden, og omvendt skruer de 40-60 årige op for tilbagebetalingen. Som det fremgår af figuren, er det særligt seniorerne, som har taget afdragsfrihed til sig – næsten halvdelen af kunderne, som er fyldt 60, har afdragsfrihed på deres lån:

Figur 2: Udlån til ejerbolig – andel med afdragsfrihed fordelt på alder

Afdragsfrihed

Vil du høre mere om dine muligheder og konkrete beregninger, kan du kontakte os og aftale et møde på telefon 70 33 33 33.

Artiklen er en del af nyhedsbrevet Nordea Kredit BoligNyt - er du interesseret i bolig- og rentemarkedet så tilmeld dig vores nyhedsbrev her.