2019_03 Boligrenterne er banket i bund - hvorfor?

Hvorfor falder renten?

Der er flere forhold, som har haft betydning for renteudviklingen i den seneste tid. Tre af de vigtigste er:

  • at flere investorer er begyndt at tro, at vi nærmer os en ny recession, dvs. en periode med økonomisk nedgang
  • at centralbankerne er blevet mildere i deres pengepolitiske udmeldinger, og
  • at den politiske usikkerhed er steget

 

Danmarks Nationalbank

Investorerne tror, at vi nærmer os en ny recession

Investorernes pessimistiske syn på økonomien skal bl.a. forklares med, at 2019 har budt på mange dårlige økonomiske nøgletal. I Europa stiger inflationen ikke nær så meget som forventet, BNP-væksten er blevet mere lunken, og forventningerne til fremtiden er faldet særligt for Tyskland og Italien, som er to af Europas store økonomier. Afmatningen spores også i USA, og både Den Internationale Valutafond (IMF), Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), Verdensbanken og EU-kommissionen har derfor nedjusteret deres prognoser for den globale økonomi for 2019.

Samtidig er den amerikanske rentekurve "inverteret", og det betyder, at den lange rente er blevet lavere end den korte rente - se også figur 1 og 2. Det kan lyde ligegyldigt, men fordi en inverteret rentekurve historisk set har været god til at forudsige en snarlig konjunkturvending, er det noget, investorerne tillægger værdi.

Normalt er det sådan, at den lange rente er højere end den korte rente, fordi investorerne vil kompenseres for, at der går længere tid, før de får deres penge igen, og fordi de samtidig påtager sig en større usikkerhed for, hvor høj den fremtidige inflationen bliver. For bliver inflationen høj, udhules deres penges værdi mere, end hvis inflationen er lav. Og den risiko stiger, jo længere tid de låner deres penge ud.

Artiklen er en del af vores nyhedsbrev Nordea Kredit BoligNyt - du kan tilmelde dig her, hvis du er interesseret i andre artikler om bolig- og rentemarkedet.

Når den lange rente kan gå hen og blive lavere end den korte, så skyldes det, at investorerne forventer, at inflationen vil falde yderligere. Og i den situation vil centralbankerne være nødt til at sænke renterne for at stimulere økonomien. Men investorerne forventer altså ikke, at centralbankerne vil sænke renten lige nu, og derfor er det kun de lange renter, der er påvirket af forventningen.

 

Figur 1: Eksempel på en normal rentestruktur, hvor den lange rente er højere end den korte rente

Normal rentestruktur

 

Figur 2: Eksempel på invers rentestruktur, hvor renten ikke stiger når løbetiden stiger

Inverteret rentekurve

 

Centralbankerne er ikke længere nær så hårde i deres udmeldinger

Frygten for en ny økonomisk nedtur har fået både Den Amerikanske Centralbank (Fed) og Den Europæiske Centralbank (ECB) til at ændre retorikken i deres udmeldinger. Bankerne har følt det nødvendigt at indikere, at det ikke længere er sikkert, at pengepolitikken strammes nær så hurtigt som tidligere antaget. Det har fået renterne til at falde – herunder også de lange danske boligrenter, sådan at vi i dag står med de laveste renter nogensinde.

Nyt 30-årigt boliglån med en fast rente på 1 pct. - hvad skal man være opmærksom på
 

Den politiske usikkerhed er steget

Usikkerhed er gift for investorerne, og stor usikkerhed er meget gift.

I øjeblikket er der politisk kaos omkring Brexit og hvilke konsekvenser, det vil få for både den europæiske økonomi, men også for det fortsatte samarbejde og fremdrift i EU.

Det er også usikkert, hvordan handelskrigen mellem USA og Kina ender. En eskalering kan få væksten til at dykke yderligere i begge lande til skade for den globale økonomi. Kina har allerede nedjusteret deres officielle vækstskøn.

 

Boligejerne kan udnytte rentefaldet

De faldende renter er godt nyt for boligejerne. Eksisterende boligejere med fastforrentede lån har god mulighed for at konvertere ned i rente, dvs. omlægge til et lån med en lavere rente, mens boligejere med variabelt forrentede lån løbende har fået glæde af rentefaldet i forbindelse med, at deres lån er blevet rentetilpasset eller refinansieret. Konkret anbefaler vi, at alle boligejere, der har et fastforrentet lån med en rente på 2,5 pct. eller derover, får regnet på deres muligheder. Kunder i Nordea Kredit kan gøre det selv via ebolig i deres netbank.

Nye boligkøbere kan glæde sig over, at de lave renter gør det nemmere at blive kreditgodkendt, og de kan bruge rentefaldet til at få en lidt lavere ydelse på deres lån eller alternativt til at købe en lidt dyrere bolig, uden at de af den grund skal trække flere penge op af lommen.