2019_02 Skybrud og stormflod banker på døren – sådan sikrer du dig

Klimaforandringer og ekstreme vejrfænomener

Klimaforandringer truer det flade danske land med flere og flere ekstreme vejrfænomener, såsom voldsomme skybrud og stormflod med vandstande langt over det sædvanlige.

Eksempelvis har vi i de første uger af 2019 lagt hårdt ud med kraftig vind og forhøjede vandstande hele tre gange. Det voldsommere vejr forventes at fortsætte, og derfor er det meget aktuelt at overveje, hvordan du sikrer din bolig bedst muligt.

Sådan lyder det fra Niels Kåre Bruun, administrerende direktør i BetterHome, der er stiftet af Danfoss, Grundfos og Rockwool for at gøre det nemmere for danske boligejere at energirenovere boligen, sikre bedre indeklima og skybrudssikre.

”Selvom det lykkes at reducere CO2-udslippet, så temperaturen ikke stiger mere end max 2 grader, så vil der alligevel komme betydelige klimaændringer i de kommende år. Beregninger med klimamodeller viser, at øget drivhuseffekt fører til ændringer i hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder,” siger Niels Kåre Bruun.

DMIs beregninger viser flere og længerevarende hedebølger, øget vindstyrke for de kraftigste storme samt ekstreme regnskyl, som forventes at blive ca. 20 % kraftigere end i dag, udtaler den administrerende direktør.

”De ekstreme skybrud medfører, at vi skal opsamle og bortlede store mængder vand på kort tid. I landområderne er det som regel ikke det store problem. Det er en udfordring i byerne, fordi overfladen er belagt med asfalt eller anden hård belægning. Vandet kan ikke trænge ned i jorden og må bortledes via kloaksystemet. Da kloaksystemet ikke er dimensioneret til ekstreme regnskyl, resulterer det i risiko for oversvømmede gader og kældre med mange følgeskader for vores boliger. Desværre er risikoen for indtrængning af kloakvand høj” siger Niels Kåre Bruun.
 

Kan du lí artiklen? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev Nordea Kredit BoligNyt og få lignende artikler i fremtiden.
 

"Ud fra en totaløkonomisk betragtning, vil en klimasikring i de kritiske områder oftest betale sig hjem igen."
Niels Kåre Bruun, administrerende direktør i BetterHome

Sådan kan boligejerne sikre sig

Han forklarer, at du som boligejer kan undgå oversvømmelser i din ejendom med omfangsdræn samt et kombineret højvandslukke og en pumpebrønd.

”Derved lukkes afløbsrøret automatisk, og pumperne trykker regnvandet væk fra bygningen og ud i kloakken, selv når trykket stiger i kloakken,” siger Niels Kåre Bruun og tilføjer:

”Frit vand ved huset kan søges opsamlet med faskiner indrettet til hurtigt at optage store mængder vand, som senere bortledes til kloak, når forholdene er normaliserede. Regnvandsopsamling bliver dog et stadig mere populært supplement til den almindelige vandforsyning i bygninger og giver en række fordele. Drikkevandsforbruget kan bl.a. reduceres med op til 50%, når regnvandet anvendes til formål, hvor drikkevandskvalitet ikke er påkrævet.”

Bor du i et område tæt på kyster eller indsøer, hvor forhøjelse af vandstand truer din bolig, forklarer Niels Kåre Bruun, at du kan overveje at bygge vedvarende diger.

”Ellers er det vigtigt at orientere dig om din kommunes muligheder for beskyttelse ved forhøjet vandstand,” siger han.
 

Renten er på et histoprisk lavt niveau .- men hvor længe
 

Prisen for klimasikring varierer meget

Den administrerende direktør i BetterHome forklarer, at priserne for etablering af klimasikring afhænger meget af de nødvendige foranstaltninger i hver enkelt ejendom. Han fortæller dog, at der kan være tilfælde, hvor der kan opnås tilskud til etableringen.

”Dette vil forsyningsselskaberne kunne vejlede om, det kan fx være om tilskud til etablering af faskiner,” siger Niels Kåre Bruun og tilføjer:

”Ud fra en totaløkonomisk betragtning, hvor der medregnes de store fugtskader på bygningerne, risikoen for indtrængning af sygdomsfremkaldende kloakvand og sikring af værdien ved gensalg samt kortere liggetid, vil en klimasikring i de kritiske områder oftest betale sig hjem igen.”

 

Hvile regler skal opfyldes for at få et boliglån? Læs artiklen fra Nordea Kredit BoligNyt her.
 

Faktaboks: Hvornår bør man søge rådgivning om klimasikring

Er du i tvivl, om klimasikring er en overvejelse, du bør gøre dig, så ser her, hvornår BetterHome anbefaler dig at søge rådgivning:

  1. Når du eller dine naboer har haft oversvømmelse fra kloak eller andre tilgange.
  2. Når dit hus ligger lavt, er tæt på frit vand, eller hvis grunden har høj grundvandsstand.
  3. Når udearealerne har fald mod huset, tagrender har svært ved at følge med, og vand opstuves på grunden.
  4. Når din ejendom ikke forhindrer, at overfladevand løber ind.

Klimasikring giver flere fordele

”Skybrud og stigende vandstand har øget risikoen for oversvømmelser flere steder i landet. Det gælder især lavtliggende og kystnære områder, hvor boligerne er mere udsatte for skader. Der er mange muligheder for at klimasikre boligen, og uanset om løsningen bliver omfangsdræn, højvandslukke, regnbed eller noget helt fjerde, anbefales det at søge professionel rådgivning. Første skridt for at undgå ubehagelige overraskelser, næste gang vejrudsigten lover storm og store mængder regn, kan være at booke et gratis klimatilpasningstjek. Det er med til at give boligejerne ro i maven, at der er taget højde for klimasikring, og det tæller alt andet lige positivt, når boligen på et tidspunkt skal sælges,” oplyser Signe Poulsen presse- og kommunikationsansvarlig i danbolig.

Når du som boligejer har valgt at klimasikre din bolig, kan der ud over de åbenlyse fordele, som sikringen er et direkte resultat af, være andre positive indvirkninger. Eksempelvis giver nogle forsikringsselskaber rabat på husforsikringen, hvis du har foretaget klimasikring af din bolig.
 

Ønsker du at høre nærmere om, hvordan du kan finansiere en klimasikring af din bolig, så står vi klar til at hjælpe dig på 70 33 33 33.