2018_10 Ny Andelsboliglov - hvad betyder den for dig?

Den nye lov rummer 16 tiltag, der alle har til formål at gøre markedet for andelsboliger mere robust og dermed mere sikkert for dig, der enten bor i en andelsbolig eller overvejer at købe én. Blandt de væsentligste tiltag er:
 

1: Krav om egenfinansiering på fem procent

Køber du en andelsbolig i en eksisterende andelsboligforening, skal du selv stille med mindst fem procent af finansieringen. Formålet er at polstre andelsboligejere, så de bedre kan modstå udsving i priserne. En lignende regel har siden 1. november 2015 været gældende ved køb af ejerlejligheder og huse.

Ansøg om et gratis lånebevis til køb af andelsbolig

Flest benytter den offentlige vurdering

 Tal fra Danmarks Statistik viser, at cirka 60 procent af landets andelsboligforeninger i 2016 anvendte den offentlige vurdering til at værdiansætte deres ejendom. Et meget lille antal benyttede anskaffelsesprisen, mens resten brugte en valuar.
 
 

2: Nye regler for valuarvurdering

Værdien på en andelsbolig kan fastsættes efter tre forskellige metoder:

 • Anskaffelsesprisen
   
 • Den offentlige ejendomsvurdering
   
 • En valuarvurdering, der svarer til den kontante handelsværdi som udlejningsejendom.
   

Med suspenderingen af de offentlige ejendomsvurderinger har stadig flere foreninger valgt at få deres ejendomme vurderet af en valuar. Valuarvurderingerne har dog til tider fået kritik for at variere for meget på tværs af ejendomme og byer.

Med de nye regler skal valuarerne leve op til et kodeks opstillet af Dansk Ejendomsmæglerforening. Regelsættet gælder for alle valuarer, uanset om de er medlemmer af bestemte brancheforeninger eller ej. Formålet er at sikre mere retvisende vurderinger og undgå urealistisk høje andelskroner.

De nye regler gælder for alle vurderinger foretaget efter 1. oktober 2018.
 

Overvejer du at købe andelsbolig?

Ved finansiering af en andelsbolig gennem Nordea analyserer vi også foreningen, så du får et solidt indblik i foreningens økonomi. Det gælder blandt andet typen af lån og betydningen for din økonomi i tilfælde af rentestigninger eller udløb af afdragsfrihed på foreningens lån, planlagte huslejestigninger eller større renoveringsprojekter aftalt på seneste generalforsamling. Alt sammen så du kan føle dig tryg i dit køb.

Du er altid velkommen til at kontakte os 70 33 33 33 hvis du overvejer at købe en andelsbolig. Du kan også læse mere om andelsboligkøb på nordea.dk.

3: Skærpede krav til nye foreninger

For at sikre en sundere økonomi i nystiftede andelsboligforeninger, og dermed mindske risikoen for konkurser, stiller loven en række skærpede krav. Kravene omfatter blandt andet: 

 • En begrænsning af muligheden for afdragsfrihed og krav om egenfinansiering af mindst fem procent af foreningens købesum. Begge dele skal sikre en bedre polstring mod udsving i andelsprisen
   
 • Krav om udarbejdelse og løbende opdatering af en vedligeholdelsesplan, der skal give et bedre indblik i eventuelle huslejestigninger
   
 • Krav om at foreningens stiftelsesbudget dækker en periode på mindst 15 år.

 
4: Nye krav til bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver og ansvar tydeliggøres – blandt andet i forhold til nøgletalsoplysninger på generalforsamlingen. Formålet er at give andelshaverne bedre information om ændringer i foreningens økonomi – eksempelvis ved udløb af afdragsfrihed på foreningens lån eller forud for større renoveringsprojekter.
 

5: Bekæmpelse af penge under bordet

Endelig nedsættes der med loven en arbejdsgruppe, der skal undersøge omfanget af sorte penge under bordet ved handel med andelsboliger. Gruppen skal samtidig se på behovet for nye initiativer

Beregn hvad du kan købe andelsbolig for