2018_08 Kan pensionister optage lån i deres ejerbolig

Faktaboks: Gældsfaktor og belåningsgrad

Gældsfaktor og belåningsgrad er vigtige nøgletal. Har familien en stor gæld i forhold til familiens indkomst, kan gøre det vanskeligt at betale lånet tilbage, særligt hvis familien rammes af uforudsete hændelser. Belåningsgraden fortæller derimod noget om, hvor højt belånt man er, og dermed hvor udsat man er for ændringer i boligpriserne. Jo højere belåningsgrad, jo mindre skal boligpriserne falde, før boligejeren er teksnisk insolvent, dvs. har en større gæld i boligen, end det boligen kan sælges for. 

Gældsgrad og belåningsfaktor beregnes som:

Gældsfaktor = gæld / husstandsindkomst før skat

Belåningsgrad = gæld / boligens værdi
 

Nordeas anbefalinger til at sikre pensionister økonomisk frihed

Belåningsgraden bør være under 60 pct. Når belåningsgraden er under 60 pct., har realkreditinstitutterne mulighed for at fravige deres normale kreditvurdering hvis der er tale om en nedsparingssituation. Det betyder, at institutterne ikke længere er tvunget til at sikre, at boligejeren både kan betale afdrag og rente på et 30-årigt fastforrentet lån og samtidigt have et fornuftigt rådighedsbeløb. I stedet kan instituttet accepetere, at boligejeren kun kan opretholde et rimeligt rådighedsbeløb, hvis boligejeren slipper for at betale afdrag.

 

 

Det korte svar på overskriften er "ja". Pensionister kan også optage lån i deres ejerboliger. De seneste års regler om udbetalingskrav og regler for boligfinansiering har dog gjort det vigtigt at planlægge, både hvordan boliggælden afvikles, og hvordan den samlede formue er placeret.
 

Flere regler og restriktioner - men stadig fine muligheder for at få et tillægslån eller for at få forlænget afdragsfriheden

Den økonomiske krise, som ramte Danmark og den globale økonomi i 2008 og den efterfølgende opblomstring af boligmarkedet de seneste år, har helt naturligt medført, at en række nye regler er blevet pålagt finanssektoren i Danmark. Intentionen bag regler er dog vigtig for os alle. Det er ikke at udelukke nogen fra boligmarkedet eller fra at optage lån i deres friværdi, men at sikre at både nuværende og kommende boligejere har en sund og robust økonomi  og derigennem at modvirke fremtidige prisbobler på boligmarkedet.

Reglen om 5% udbetaling og boligfinansieringsreglerne, hvor bankerne blandt andet skal forholde sig til forholdet mellem boligejernes gæld og indkomst - også kaldet gældsfaktoren, har som nævnt betydet, at det er vigtigt for både nuværende og kommende boligejere at planlægge deres boligønsker og boligdrømme i god tid, før ønsket bliver til virkelighed.

For boligejere på pension, som ønsker at etablere nye lån, omlægge deres nuværende lån eller forlænge afdragsfriheden, og hvor boligen er forholdsvis lavt belånt og gældsfaktoren ikke alt for høj, betyder reglerne ikke det helt store. I de tilfælde vil boligejerne stadig have stort set frit valg mellem de forskellige låntyper, som banker og realkreditinstitutter udbyder.
 

Planlægning nu giver frihed som pensionist

For at sikre størst mulig økonomisk handlefrihed både nu og i fremtiden er det vigtigt for både nuværende og kommende pensionister at tilrettelægge og planlægge økonomien, så den passer til deres ønsker og drømme. Dette var dog også gældende før de nye låneregler trådte i kraft.

Ved etablering af nye lån, omlægning af nuværende lån eller forlængelse af afdragsfrihed tager Nordea altid udgangspunkt i en individuel kreditvurdering af økonomi og formue.

Tilrettelægning og planlægning af økonomien bør efter Nordeas opfattelse som minimum altid tage udgangspunkt i disse spørgsmål:

 • Hvordan passer fordelingen af frie midler, pensionsmidler og friværdi i boligen til ønsker og drømme?
   
 • Ønsker du/I at blive boende i nuværende bolig, eller skal der ske et boligskifte?
   
 • Hvordan er boligøkonomien for min ægtefælle eller samlever, hvis jeg falder bort?
   
 • Hvordan vil overgangen til pensionisttilværelsen påvirke økonomien?
   
 • Er der udløb af afdragsfrihed eller pensionsopsparinger, som jeg/vi skal tage højde for i planlægningen?
   
 • Hvordan passer min/vores boligfinansiering til min/vores forventning til renteudviklingen?
   

Har du behov for et overblik over dine lånemuligheder, så hjælper Nordea gerne. Er du ikke nået til pensionisttilværelsen, hjælper vi gerne med at planlægge formuefordelingen og din økonomi som pensionist.